Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. να κατανοούν το βασικό πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας

2. να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

3. να γνωρίζουν τις σύγχρονες μορφές εργασιακών σχέσεων