Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. τις βασικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων.

2. τις βασικές έννοιες των Δημοσίων Σχέσεων και τις διαφορές τους από το marketing και τη διαφήμιση.

3. το ρόλο και την αξία των Δημοσίων Σχέσεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

4. τις εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρησιακό και μη περιβάλλον.