Μέσα από αυτή την  ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

2. Το επιχειρηματικό μοντέλο

3. Τις τεχνολογικές υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου

4. Τα  επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικά καταστήματα, ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές προμήθειες και ηλεκτρονική τιμολόγηση)

5. Εργαλεία από το διαθέσιμο εύρος που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή αντίστοιχων εφαρμογών