Λογιστικά φύλλα με το Excel: Το Microsoft Office Excel 2003 είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές εργαλείο το οποίο βοηθάει τους χρήστες στην ανάλυση των πληροφοριών, ώστε αυτοί να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας το Office Excel 2003 και τις υπηρεσίες Excel μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και να διαχειριστείτε τις αναλύσεις και την έρευνά σας με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.