Συμβουλευτική επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους της δράσης στην επιχείρησή τους.