θεματικά εργαστήρια για τις τεχνικές προώθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις.