Η πλήρης έκδοση περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα κάθε ενότητας του Microsoft Office 2003. Η εγγραφή σας στην ενότητα 'Πλήρης Έκδοση' απαιτεί την καταβολή του αναγραφόμενου ποσού και διαρκεί 90 ημέρες. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην ενότητα αυτή μεταβείτε στην υποκατηγορία 'Microsoft Office 2003: Πλήρης Έκδοση' όπου θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα.

Διάρκεια εγγραφής: 90 ημέρες
Χρέωση 15
0€ τώρα μόνο 75