Το Microsoft Office Word 2007 βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία κειμένου. Δίνει την δυνατότητα μορφοποίησης μέσα από αριθμό εργαλείων που καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες του χρήστη. Αποτελεί έναν από τους πιο εύχρηστους και διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένου. Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 21 μαθήματα.