Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. τα θέματα λειτουργίας ανταγωνισμού τιμών προϊόντων και υπηρεσιών

2. τις τεχνικές διαμόρφωσης με τη χρήση Η/Υ

3. τις τεχνικές ενημέρωσης πελατών για νέα προϊόντα-προσφορές

4. τις βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών