Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η διάκριση και η περιγραφή των υπηρεσιών του διαδικτύου. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να ερμηνεύουν τον όρο του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού και της υπερσύνδεσης

2. Να διακρίνουν τους κινδύνους μόλυνσης με ιό των υπολογιστών

3. Να κατανοούν το ψηφιακό πιστοποιητικό

4. Να περιγράφουν το περιβάλλον ενός φυλλομετρητή

5. Να επιλέγουν την προβολή των πληροφοριών στο φυλλομετρητή

6. Να περιγράφουν την αναζήτηση σε ιστοσελίδες και την διαχείριση των περιεχομένων αυτών

7. Να ορίζουν την προεπισκόπηση σελίδων καθώς και τις παραμέτρους εκτύπωσης σελίδας

8. Να περιγράφουν τις βασικές έννοιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

9. Να ερμηνεύουν το περιβάλλον ενός προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου