Μέσα από αυτή την ενότητα οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. τη διοικητική λειτουργία

2. τις βασικές αρχές της διοικητικής λειτουργίας

3. την ανάλυση στοιχείων της αγοράς

4. την οργάνωση και τη διαχείριση του χρόνου