Μέσα από αυτή την ενότητα οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. τις τεχνικές επικοινωνίας

2. την επαγγελματική επικοινωνία

3. την επαγγελματική συμπεριφορά

4. τις τεχνικές διαπραγμάτευσης