Το AutoCAD 2009 είναι ένα λογισμικό που απευθύνεται σε σχεδιαστές τεχνικού σχεδίου. Παρέχει δυνατότητες σχεδίασης σε δύο ή τρεις διαστάσεις με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία, διαμόρφωση και κοινοποίηση των σχεδίων.
Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 41 μαθήματα.

Διάρκεια εγγραφής: 60 ημέρες
Χρέωση 250€ τώρα μόνο 125