Παρουσιάσεις με Microsoft PowerPoint 2007 : Το Microsoft Office PowerPoint 2007 επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γρήγορα εντυπωσιακές και δυναμικές παρουσιάσεις, ενοποιώντας εύκολα τη ροή εργασιών και τρόπους κοινής χρήσης των πληροφοριών αυτών. Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 11 μαθήματα.
Το Microsoft Office Word 2007 βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία κειμένου. Δίνει την δυνατότητα μορφοποίησης μέσα από αριθμό εργαλείων που καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες του χρήστη. Αποτελεί έναν από τους πιο εύχρηστους και διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένου. Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 21 μαθήματα.
Λογιστικά φύλλα με το Excel: Το Microsoft Office Excel 2003 είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές εργαλείο το οποίο βοηθάει τους χρήστες στην ανάλυση των πληροφοριών, ώστε αυτοί να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας το Office Excel 2003 και τις υπηρεσίες Excel μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και να διαχειριστείτε τις αναλύσεις και την έρευνά σας με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 19 μαθήματα.

Παρουσιάσεις με Microsoft PowerPoint 2007 : Το Microsoft Office PowerPoint 2007 επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γρήγορα εντυπωσιακές και δυναμικές παρουσιάσεις, ενοποιώντας εύκολα τη ροή εργασιών και τρόπους κοινής χρήσης των πληροφοριών αυτών. Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 11 μαθήματα.

Διάρκεια Εγγραφής: 30 ημέρες

Χρέωση 50€ τώρα μόνο 25

Internet Explorer, Windows Mail & Microsoft Outlook 2007: Ο παγκόσμιος ιστός (Word Wide Web) είνα μια τεράστια συλλογή απο τοποθεσίες, με την κάθε μία να αποτελείται απο διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες. Το πρόγραμμα Internet Explorer είναι αυτό που μας δίνει την δυνατότητα να περιηγηθούμε και ενσωματώνεται στα Windows Vista. Μέσα από την σειρά αυτή των μαθημάτων θα μάθουμε τρόπους χρήσης μια άλλης υπηρεσίας Internet το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ή καλύτερα το e-mail. Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 20 μαθήματα.
Η πλήρης έκδοση περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα κάθε ενότητας του Microsoft Office 2003. Η εγγραφή σας στην ενότητα 'Πλήρης Έκδοση' απαιτεί την καταβολή του αναγραφόμενου ποσού και διαρκεί 90 ημέρες. Για προβολή της δοκιμαστικής έκδοσης, κάντε κλικ εδώ.

Διάρκεια εγγραφής: 90 ημέρες
Χρέωση 15
0€ τώρα μόνο 75