Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μαθήματα σχετικά με την τελευταία έκδοση του Micosoft Office 2003. Η παρακολούθηση της πλήρους έκδοσης απαιτεί εγγραφή στην ενότητα και καταβολή του αντίστοιχου κόστους. Η εγγραφή ισχύει για τον συνολικό αριθμό μαθημάτων και το χρονικό διάστημα που αναγράφεται. Επιλέξτε τώρα την ενότητα με την οποία θέλετε να ξεκινήσει η Διαδικτυακή σας Εκπαίδευση, κάνοντας κλικ στους επιμέρους τίτλους.

!!! Εκπληκτική προσφορά !!!

Για λίγες μέρες μόνο

Όλα τα μαθήματα με έκπτωση 50%Το Microsoft Office PowerPoint 2003 επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γρήγορα εντυπωσιακές και δυναμικές παρουσιάσεις, ενοποιώντας εύκολα τη ροή εργασιών και τρόπους κοινής χρήσης των πληροφοριών.

Διάρκεια Εγγραφής: 30 ημέρες
Χρέωση 50€ τώρα μόνο 25

Microsoft Access 2003:

Η ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 6 μαθήματα.

Διάρκεια Εγγραφής: 30 ημέρες
Χρέωση 50€ τώρα μόνο 25


Λογιστικά φύλλα με το Excel: Το Microsoft Office Excel 2003 είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές εργαλείο το οποίο βοηθάει τους χρήστες στην ανάλυση των πληροφοριών, ώστε αυτοί να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας το Office Excel 2003 και τις υπηρεσίες Excel μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και να διαχειριστείτε τις αναλύσεις και την έρευνά σας με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Internet Explorer, Windows Mail & Microsoft Outlook 2003: Ο παγκόσμιος ιστός (Word Wide Web) είναι μια τεράστια συλλογή από τοποθεσίες, με την κάθε μία να αποτελείται από διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες. Το πρόγραμμα Internet Explorer είναι αυτό που μας δίνει την δυνατότητα να περιηγηθούμε και ενσωματώνεται στα Windows Vista. Μέσα από την σειρά αυτή των μαθημάτων θα μάθουμε τρόπους χρήσης μια άλλης υπηρεσίας Internet το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ή καλύτερα το e-mail.

Διάρκεια Εγγραφής: 30 ημέρες
Χρέωση 50€ τώρα μόνο 25

Το Microsoft Office Word 2003 βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία κειμένου. Δίνει την δυνατότητα μορφοποίησης μέσα από αριθμό εργαλείων που καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες του χρήστη. Αποτελεί έναν από τους πιο εύχρηστους και διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένου.

Διάρκεια Εγγραφής: 30 ημέρες
Χρέωση 5
0€ τώρα μόνο 25


Λογιστικά φύλλα με το Excel: Το Microsoft Office Excel 2003 είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές εργαλείο το οποίο βοηθάει τους χρήστες στην ανάλυση των πληροφοριών, ώστε αυτοί να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας το Office Excel 2003 και τις υπηρεσίες Excel μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και να διαχειριστείτε τις αναλύσεις και την έρευνά σας με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Διάρκεια Εγγραφής: 30 ημέρες
Χρέωση 50€ τώρα μόνο 25

Microsoft Access 2003
Η πλήρης έκδοση περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα κάθε ενότητας του Microsoft Office 2003. Η εγγραφή σας στην ενότητα 'Πλήρης Έκδοση' απαιτεί την καταβολή του αναγραφόμενου ποσού και διαρκεί 90 ημέρες. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην ενότητα αυτή μεταβείτε στην υποκατηγορία 'Microsoft Office 2003: Πλήρης Έκδοση' όπου θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα.

Διάρκεια εγγραφής: 90 ημέρες
Χρέωση 15
0€ τώρα μόνο 75