«Τουριστική Ανάπτυξη σε βουνό και θάλασσα» από το Δικαιούχο/Α.Σ. «ΑΡΓΩ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (EBOOK) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ